Начало » Блог » За дивата природа

За дивата природа

проект "Снимай! Не убивай!" - пленери, конкурси и друго, свързано с красотата на дивата природа
 
Какво е това природа? Това е естествения ред на съществуването. Дивата природа е неопитомения и не-генно-модифрицирания от човешкия ненаситен ум ред. Всъщност, дивата природа е единственият истински екземпляр от природата. Всичко останало, в една или друга степен, все повече се отдалечава от себе си под влиянието  на онази част от човешкия интелект, която иска да контролира, господства и потиска природата, включително и тази на  самото човешко същество.

Опазването на природата от този изкривен, ненаситен и агресивен човешки ум е опазване и на самите нас, които сме част от този естествен ред.  Да надскочим природата си не означава да я унищожим, нито да я потиснем.  Но знаем, че ние ежедневно го правим, така се отнасяме и към вътрешната ни, и към „външната” природа – тази, която е около нас. 

Природата е въздуха, водата, слънцето, всички живи същества в света. Животът  е един. Той минава и оживява всички форми. Човекът е само една от тези форми. Той си мисли, че е нещо отделно от природата, затова иска да я промени, да я подчини и води борба с нея, съзнателна или не. Да разрушаваш дивата природа е признак или на висша неосъзнатост или на дреградация и пропадане на разумността в нас.
Човекът може само да вземе „материал” от природата и да го видоизмени. Той сам не може да създаде този материал. А само този, който създава, има право и да разрушава.

Еко движенията по света отдавна са осъзнали факта, че човекът е зависим от равновесието в природата, от естествения ред в нея и затова се борят за  съхраняване на този естествен ред. От отношението ни към природата обаче зависи не само нашето физическо благополучие, но и нашето психическо и душевно състояние.

Естественият ред в природата е резултат от действието на природните закони. Един от тези закони се прилага и в човешките общества и се нарича „закон за справедливост” - аз отговарям за всичко, което мисля, казвам и правя. Когато крада, отговарям и понасям последствията, когато убивам също. Ще кажем да, но това се отнася само за случаите, когато крада от хора или убивам хора! Да, това са човешките закони, те се грижат за реда в човешкото общество. Този ред е измислен от човешки същества. Но природният закон за справедливост гласи следното: аз отговарям за злините, които правя към всичко в природата, а не само към хората.

Какво ли е природното „наказание”? Болести, психическа неуравновесеност, тежки екологични условия за живот, деградация на човешкия дух и много други, включително природни катаклизми. Дали ще убием човек или животно, разликата, ако я има изобщо, е само в нашите глави, а иначе и двете са убийство. Човекът толкова се е отдалечил от по-малките си (по интелект) братя, че е забравил факта, че тези същества са му братя. Убивайки за удоволствие, той се отнася към тях като към предмети, които той е създал или купил, като към неодушевени вещи. Това отношение често се разпростира и върху опитомени животни.  Хората, които гледат домашни любимци, възстановяват в себе си тази връзка с тези същества. Те добре могат да почувстват и разберат как смъртта на кучето е равнозначна със смъртта на близък роднина или приятел. Въпреки това, някои от тях могат да убиват диви животни за удоволствие.

Човешкият ум може да изопачи всеки критерий  и всяка истина за правилно и естествено отношение. Той може да измисли безкрайно много деградиращи желания. Примерите в историята и съвремието са неизброими. Но този човешки ум има и силата да ни освободи от всички тези зависимости, страсти и привързаности. Същият този човешки интелект може най-накрая да изиграе своята най-важна роля - да се превърне в безкрайно ценен инструмент за съхраняване и благополучие на всички живи същества, за умножаване на красотата и на щастието в света, за преоткриване на райската градина Земя, за възстановяване на уважението и признаване правото на живот на всички живи форми на Земята.

Нека използваме нашия ум, за да създаваме и съхраняваме красотата, а не да я унищожаваме. Нека да отворим очите и се събудим преди сами да изгорим целия си дом.