Конкурсът „СНИМАЙ! Не убивай!” е част от нашия едноименен проект, чрез който искаме да да си припомним, че обитаваме един споделен свят, в който право на живот имат и други същества, с които сме неразривно свързани.

Да снимаш, вместо да убиваш, означава да съхраняваш и споделяш, вместо да разрушаваш. Силата на фотографията е в това да покаже красотата и уязвимостта на дивата природа и нейните обитатели и по този начин да привлече вниманието на все повече хора върху необходимостта от нейното опазване.

Конкурсът е разделен на три етапа, след всеки от които всички ние – участници и публика – ще определяме по един победител. След приключването на третия етап, жури, съставено от wildlife фотографи и еколози, ще определи участниците във финалната изложба и ще излъчи своя фаворит от всички проекти, участвали в етапите на конкурса.

Регламент на конкурса:
  1. Участници
  2. Как да участвате
  3. Тема на проектите
  4. Срокове
  5. Изисквания за проектите
  6. Критерии за оценка на журито
  7. Онлайн гласуване на публиката
  8. Награден фонд
  9. Жури
  10. Авторски права

I. УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионалисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.

Членовете на журито, организаторите и техни близки могат да участват в конкурса, без да участват в разпределението на наградите.

към началото

II. КАК ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да се регистрирате на уеб-страницата на конкурса. След като се регистрирате, можете да публикувате вашите проекти.

Регистрираните участници имат право да публикуват до 5 различни проекта във всеки от трите етапа на конкурса.

към началото

III. ТЕМА НА ПРОЕКТИТЕ

Необходимо е проектите, участващи в конкурса, да показват уникалното разнообразие и красота на дивата природа и нейните обитатели – животни и птици.

Всеки отделен проект представлява фото-история с една основна и до 3 допълнителни фотографии, съпроводени от кратък текст (до 1000 символа).

Желателно е допълнителните снимки да отразяват средата, в която са заснети животните или птиците от основната фотография. Целта е да се създаде цялостна представа за местообитанията и евентуалната връзка между бита на човека и дивата природа около него.

към началото

IV. СРОКОВЕ

Конкурсът е разделен на ТРИ ЕТАПА.

Първи етап: 30 юни – 31 август
- Изпращане на проекти: 30 юни – 15 август
- Онлайн гласуване за първи етап: 16 август – 31 август
Втори етап: 23 август – 22 октомври
- Изпращане на проекти: 23 август – 07 октомври
- Онлайн гласуване за втори етап: 08 октомври – 22 октомври
Трети етап: 08 октомври – 08 декември
- Изпращане на проекти: 08 октомври – 22 ноември
- Онлайн гласуване за трети етап: 23 ноември – 08 декември

След приключване на срока за изпращане на проекти за всеки от етапите на конкурса, получените проекти ще бъдат публикувани за гласуване на страницата на конкурса. Онлайн гласуването за всеки етап ще бъде в рамките на две седмици. Право на глас ще имат всички, които са се регистрирали преди изтичане на срока за изпращане на проекти за всеки етап.

Селекция на проектите за финалната изложба и определяне на наградите на журито: 08 декември – 15 декември.

Финалната изложба и награждаването на победителите ще се състои през януари 2012 г. в Център ФотоСинтезис.

към началото

V. ФОРМАТ и ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за ПРОЕКТИТЕ

Всеки отделен проект представлява фото-история с една основна и до 3 допълнителни фотографии, съпроводени от кратък текст (до 1000 символа).

Авторство – участниците могат да представят само собствени снимки и текстове.

Авторите са длъжни при съмнения за авторство при поискване да представят на организаторите оригиналните кадри нередактирани.

Снимките, включени в проектите не трябва да са награждавани в друг конкурс или да са участвали в изложба.

Снимки:

- В електронен формат – тип на файла jpg.
- Големината на изображенията трябва да бъде не повече от 900 пиксела по дългата страна и не повече от 400 KB.
- Изображенията да не съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.
- Всеки автор може да участва с до 4 снимки във всеки проект – една водеща и до 3 съпътстващи.

Текст:

- Да бъде не по-дълъг от 1000 символа.
- Да не съдържа връзки към други уеб-страници.
- Да не съдържа имена, псевдоними или друго, идентифициращо автора му.
- Да не представя рекламно, расистко, обидно, предизвикващо към насилие и друго забранено от закона съдържание.

Селекционираните за участие в изложбата водещи снимки от проектите ще бъдат отпечатани в размер 70 х 50 см (необходимо е оригиналните файлове да позволяват отпечатването в такъв размер, в противен случай проектите ще бъдат отстранени от изложбата и класирането за награди).

* Организаторите запазват правото си да не допуснат до журиране проекти, които не отговарят на посочените тема и изисквания.

към началото

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЖУРИТО

Журито ще оценява проектите като цялостно внушение на проекта - съчетание от снимки и текст.

Принадлежност към темата.

Естетическо изпълнение – композиция, впечатляваща комбинация от цветове и форми, вълнуващ обект, сюжет и действие.

Добри технически характеристики на изображенията.

Снимките, участващи в конкурса, не трябва да са грубо манипулирани със софтуер (изваждане или добавяне на сюжетни елементи, добавяне на надписи и др.). За допустими манипулации се смятат:
- Промяна на яркост и контраст.
- Изостряне (sharpening) на изображението.
- Прекадриране на снимката.
- Промяна на цветови баланс по целия кадър, но без загуба на реално цветопредаване.
Спазване на етичните правила за снимане на дива природа:
- Фотографирането на елементи от дивата природа трябва да е в съответствие с общоприетите етични норми.
- Снимките, участващи в конкурса не трябва да са правени при обстоятелства, които са нарушение на националното природозащитно законодателство, като например безпокойството на диви животни и птици в периода на размножаване. Изключение са видовете животни и птици, които обитават селища и са свикнали с човешко присъствие.
към началото

VII. ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ

За да гласувате е необходимо само да се регистрирате на уеб-страницата на конкурса. След като получите потвърждение за регистрацията, можете да гласувате за конкурсните проекти, независимо дали сте публикували такива.

Имате възможност да гласувате по веднъж за всички проекти във всеки от трите етапа на конкурса. Необходимо е единствено да сте се регистрирали преди активиране на гласуването за съответния етап.

След като изтече срока за изпращане на проекти за всеки съответен етап, получените проекти ще бъдат показани за гласуване на страницата на конкурса за срок от две седмици. Проектите ще остават анонимни до приключване на гласуването за всеки етап.

Няма да бъдат толерирани множествени регистрации и всякакви други опити за манипулиране на резултатите. При установяване на такива организаторите си запазват правото да реагират както намерят за уместно във всеки конкретен случай.

към началото

VIII. НАГРАДЕН ФОНД

Етапни победители:

Първи етапOlympus E-P2 PEN + обектив 14-42, осигурен от Olympus България

Втори етапNikon D90 + обектив 18-105 VR, осигурен от Nikon България

Трети етапCanon EOS 600D + обектив 18-55 IS II, осигурен от Canon България

Наградa на журито:

Ваучер за покупка на фотографска техника и аксесоари от магазини PhotoSynthesis на стойност 1500 лв.

Pentax K-М + обектив 18-55 WR, осигурен от Pentax България

Видеокамера GoPro HD Hero Naked, осигурена от GoPro

Победителят в един от етапите може да участва и в останалите, но без право на следваща награда на публиката. В случай, че един и същ участник спечели гласуването на публиката в два или повече етапа, наградата ще получи следващия в класирането.

Всеки етапен победител може да получи и наградата на журито.

към началото

IX. ЖУРИ

В журито ще участват wildlife фотографи и представители на природозащитни организации под председателството на един от най-добрите фотографи на диви животни и птици в България Ивайло Зафиров.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

към началото

X. АВТОРСКИ ПРАВА

- Правата върху снимката остават изцяло на автора.

- Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса.

- Селекционираните за участие в изложбата и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селекционираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

към началото