за да съхраняваме и споделяме, вместо да разрушаваме

  1. Цели на проекта
  2. Уеб-сайт
  3. Фотоконкурс
  4. Изложби
  5. Събития
  6. Развитие
  7. Партньори
  8. Контакти

I. Цели на проекта

Чрез проекта Снимай! Не убивай! искаме да припомним, че обитаваме един споделен свят, където право на живот имат и други същества, с които сме свързани.

За да постигнем това, се стремим да:
- стимулираме обществена ангажираност и подкрепа за съхранение на застрашените видове и техните местообитания, чрез използване на силата на визуалните изкуства като средство, чрез което те могат да станат достояние на възможно най-голям кръг от хора.
- стимулираме развитието на фотографията на дива природа, животни и птици. Ние вярваме, че това означава постигане на осъзнатост и уважение към природата, чиито обитатели не сме само ние.
Фотографията ни кара да търсим и улавяме красотата около нас. Чрез нея ние опознаваме света, а опознавайки го, постигаме разбиране. Разбирайки, ние ставаме съпричастни.
към началото

II. Уеб-страница

Като част от комуникацията на проекта, ние разработихме уеб-сайт snu.photosynthesis.bg, чрез който ще популяризираме нашите цели, ще осъществяваме контакт със съмишленици, ще проведем фотографски конкурс по темата и ще отразяваме цялостното развитие на Снимай! Не убивай!.

към началото

III. Фотографски конкурс

Уеб-страницата на проекта ще стартира като он-лайн конкурс за фотографски проекти в областта на снимането на диви животни и птици, както и на техните местообитания и влиянието на човека върху тях.

Конкурсът ще се проведе в три етапа, след приключване на всеки от които публиката ще определя по един победител. В края на конкурса жури, председателствано от един от най-известните wildlife фотографи в България – Ивайло Зафиров – ще селектира най-добрите проекти, които ще бъдат изложени в галерията на арт-център PhotoSynthesis през януари 2012 г.

Журито ще определи кои автори, участващи в изложбата ще получат награди за своите проекти.

към началото

IV. Изложби

В рамките на проекта Снимай! Не убивай! предвиждаме експонирането на финална изложба с проекти от едноименния конкурс в Aрт-център PhotoSynthesis, както и организирането на други фотографски изложби, свързани с дивата природа, нейните обитатели и човешкото въздействие върху тях, включително на чуждестранни проекти по темата.

Предвидените изложби ще стартират с "Криле" - авторски творби на Ивайло Зафиров през юни 2011 г. в галерията на Aрт-център PhotoSynthesis.

към началото

V. Събития

С цел да популяризираме развитието на wildlife фотографията, планираме провеждането на серия от теоретични и практически мероприятия като лекции, дискусии и пленери, които да помогнат на по-широк кръг хора да се докоснат до красотата на дивата природа и да осъзнаят необходимостта от опазването й.

към началото

VI. Развитие на проекта

Снимай! Не убивай! е замислен като дългосрочен проект с общественополезна цел и широк спектър от възможности за развитие – от организиране на събития и нови бъдещи конкурси за фотография и видео, до превръщане на уеб-страницата в общодостъпна платформа за споделяне, дискусии, сигнали за недопустими действия и практики, свързани с дивата природа, животни, птици и растения.

Целта ни е по този начин да повишим степента на обществено внимание по темата и да постигнем конкретни резултати в областта на опазването на дивата природа.

към началото

VII. Партньори

В замислянето и осъществяването на проекта вече се радваме на подкрепата и сътрудничеството както на множество български и чуждестранни природозащитни организации като БДЗП, фондация „Биоразнообразие”, Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани”, холандските природозащитни организации АРК и Авалон и др., така и на отделни личности.

Ще се радваме, ако и Вие се присъедините към нашата кауза.

към началото

VIII. Контакти

Ако имате идеи предложения, ако желаете да подкрепите проекта по някакъв начин, ако просто искате да покажете съпричастност – пишете ни на konkurs@photosynthesis.bg

към началото
http://snu.photosynthesis.bg - проект на
Photosynthesis - Място за хора и идеи