Зелени Балкани Зелени Балкани е основана през 1988г. и е една от най-големите в страната. Основната работа на организацията е насочена към опазване на българската природа. www.greenbalkans.org
Част от структурата й е Спасителния център за диви животни в Стара Загора www.greenbalkans-wrbc.org


с. Белозем с. Белозем е единственото село в България, което е включено в международната мрежа „Европейско село на Белия щъркел“. Мрежата включва населените места в Европа и Азия с най-големите гнездови популации на бели щъркели. Селото е разположено на 30 км. от Пловдив в посока Бургас и на 1км от Автомагистрала Тракия.


МОСВ Министерство на околната среда и водите
община Раковски община Раковски
European Stork Villages Network European Stork Villages Network